Lek. med. Robert Małek

Urodziłem się 08. 06. 1959 r. w Dębicy. W okresie szkoły podstawowej i średniej moje zainteresowania były skierowane na przedmioty ścisłe; matematyka, chemia, fizyka i zaowocowało to licznymi olimpiadami w tych dziedzinach. Premią za te zainteresowania było wstęp do liceum bez egzaminów wstępnych oraz ułatwienia w czasie egzaminu na studia wyższe. Maturę zdałem w 1974 r. Przy egzaminie na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie otrzymałem dodatkowe punkty za wysokie oceny. Od trzeciego roku studiów uczestniczyłem w zajęciach Kółka Chirurgicznego przy III Klinice Chirurgii Ogólnej w Krakowie, gdzie zetknąłem się z interdyscyplinarną chirurgią w tym również chirurgią plastyczną. Podczas studiów byłem współzałożycielem Akademickiej Spółdzielni Pracy 'Zdrowie”' Studia medyczne ukończyłem dyplomem w 1985 r.

Po studiach rozpocząłem pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, potem przemianowany na Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej zrobiłem pod kierunkiem doktora Zdzisława Cibora w 1989 r. a specjalizację II stopnia – w 1995 roku. W tym czasie poszerzałem swoje umiejętności lekarskie o dziedziny: ultrasonografia, endoskopia, flebologia. W 2000 r. ponownie zainteresowałem się chirurgią plastyczną. Zdobyłem miejsce akredytacyjne i od 2002 r. rozpocząłem pracę w dziedzinie chirurgii plastycznej. Od 2003 r. pracuję nieprzerwanie na Oddziale Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń Szpitala im. Rydygiera w Krakowie. W roku 2008 zdobyłem kolejną specjalizację w tej dziedzinie. Oprócz chirurgii estetycznej, zajmuję się również chirurgią rekonstrukcyjną wad wrodzonych, onkologią i następstwami pourazowymi oraz leczeniem oparzeń. Moja praca daje mi dużo satysfakcji z szerokiego wachlarza możliwości pomagania osobom cierpiącym jak również pozbycia się kompleksów wynikających z niezadowolenia z wyglądu swojego ciała.

Robert-Malek-chirurg-12.jpg
Robert-Malek-chirurg-6.jpg
Robert-Malek-chirurg-2.jpg
Robert-Malek-chirurg.jpg
Robert-Malek-chirurg-7.jpg
Robert-Malek-chirurg-3.jpg
Robert-Malek-chirurg-10.jpg
Robert-Malek-chirurg-13.jpg
Robert-Malek-chirurg-8.jpg
Robert-Malek-chirurg-11.jpg
Robert-Malek-chirurg-9.jpg
Robert-Malek-chirurg-5.jpg
Robert-Malek-chirurg-4.jpg