Korekta odstających uszu

Odstające małżowiny uszne to wada występująca stosunkowo często w populacji ludzkiej i może być składową zespołu różnych wad lub jako pojedyncza deformacja. Na tą wadę składają się trzy elementy:

 • Różne stopień odstawanie małżowin od czaszki
 • Różna budowa i wielkość obu małżowin
 • Rożna wysokość umiejscowienia małżowin

Zabieg operacyjny sprowadza się do zbliżenie obu małżowin do czaszki. Taki manewr daje wystarczający efekt ostateczny, ponieważ nigdy nie widzimy obu profili u tej samej osoby jednocześnie. Korekcja kształtu lub wielkości małżowin jest wykonywana bardzo rzadko i dotyczy dużych niedorozwojów małżowin.

Przygotowanie do zabiegu

Konsultacja przed operacja z lekarzem operującym służy omówieniu sposobu leczenia, spodziewanych efektów i często jest konfrontacją pomiędzy możliwościami, a oczekiwaniami.

Przed zabiegiem należy wykonać podstawowe badania dodatkowe takie jak: morfologia, układ krzepnięcia, Antygen HBs, przeciwciała anty-HCV, EKG. W zależności od stanu zdrowia pacjenta/-ki czasem wymaga się jeszcze innych badań wg indywidualnych modyfikacji.

Zabieg operacyjny

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, nasiękowym. Zabieg operacyjny składa się z następujących etapów:

 • Wycięcie fragmentów skóry na tylnej powierzchni małżowiny
 • Osłabienie małżowiny poprzez jej nacięcia
 • Szwy modelujące w obrębie samej chrząstki i/lub między chrząstką a okostna czaszki
 • Szwy skórne

Po operacji pozostawiamy opatrunek okrężny na głowie, z lekkim uciskiem, który zasłania obie małżowiny uszne. Po zabiegu pacjent/-ka opuszcza Klinikę.

Znieczulenie do zabiegu miejscowe, nie obowiązuje okres na czczo przed operacją, zalecamy lekki posiłek.

Czas trwania ok.: 1-2 godz.

Okres pooperacyjny

Standardowo na drugi dzień zmieniamy opatrunek. W trakcie tej zmiany sprawdzamy, czy rany goją się prawidłowo, czy nie ma podejrzanego wysięku. Wykonuje się opatrunek okrężny na głowie taki jak po operacji lecz z minimalnym uciskiem. Opatrunek ten pozostaje do usunięcia szwów. Szwy i opatrunek usuwa się ostatecznie po upływie ok. 14 dni. W przypadku operacji odstających uszu stosujemy profilaktycznie antybiotykoterapię przez kilka dni. W okresie pooperacyjnym bardzo ważnym elementem jest stosowanie opaski na uszy przez okres ok. 2 miesięcy. Opaskę zakładamy zwłaszcza na okres snu, ażeby nie doszło do uszkodzenie świeżo wymodelowanych uszu. Ból jest nieodzownym elementem przebytej operacji. I jest bardzo indywidualnie odczuwany. Zwalczanie bólu prowadzi się z użyciem leków ogólnodostępnych /Pyralgin, Ibuprom/ i/lub bardziej skutecznych jak Ketonal, Tramal.

Powikłania

W okresie pooperacyjnym mogą zdarzyć się sytuacje niepożądane w postaci powikłań jak np.:

 • Krwawienie w ranie pooperacyjnej
 • Infekcja ran pooperacyjnych.
 • „Odskoczenie” lub powrót do pierwotnego ustawienia małżowin
 • Przebijanie się przez skórę szwów podskórnych, które służą modelowaniu chrząstki

Każda sytuacja, która wywoła niepokój pacjentki po leczeniu operacyjnym wymaga natychmiastowego kontaktu z lekarzem operującym. Postępowanie w każdym przypadku jest bardzo indywidualne.

przed zabiegiem po zabiegu
przed zabiegiem po zabiegu