Zabieg korekcyjny nosa

Zabieg korekty nosa wykonuje się z dwóch powodów: poprawa warunków wentylacji górnych dróg oddechowych i poprawa wyglądu /estetyki/ nosa zewnętrznego. Poprawa wentylacji górnych dróg oddechowych jest wskazana z wielu powodów zdrowotnych, między innymi:

 • Częste infekcje górnych dróg oddechowych jak katary, zapalenia zatok, anginy i inne
 • Schorzenia alergiczne w postaci zapaleń dróg oddechowych
 • Liczne schorzenia serca jak choroba niedokrwienna, zaburzenia rytu i inne
 • U osób zdrowych w przypadku uprawiania różnego rodzaju sportów

Poprawa wyglądu nosa wynika z indywidualnej oceny przez pacjenta/-kę, jako niedoskonałości własnego nosa w stosunku do pewnego „ideału” . Nie istnieje uniwersalny standard wyglądu; jego budowy i proporcji. Ten „ideał” jest różny w poszczególnych kulturach i społeczeństwach jak również zmieniał się w poszczególnych epokach dziejów ludzkości.

 

Nieprawidłowa budowa nosa

Nieprawidłowości w budowie nosa zewnętrznego lub „wewnętrznego”, czy też odstępstwa od wymarzonego „ideału” są skutkiem następujących patologii:

 • Wady wrodzone
 • Zmiany pourazowe
 • Następstwa innych chorób zapalnych lub nowotworowych

Nieprawidłowości w budowie nosa są w dużej mierze widoczne, dlatego że nos jest położony
w centralnej części twarzy. Pozostałe nieprawidłowości w wewnętrznej strukturze nosa wymagają dodatkowych badań obrazowych takich jak: zdjęcie rentgenowskie, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Czasem uzupełnieniem pełnej diagnostyki jest badanie wziernikowe lub endoskopowe.

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabiegiem konieczna jest konsultacja z lekarzem operującym jak również z anestezjologiem. Przed taką konsultacją należy wykonać podstawowe badania dodatkowe takie jak: grupa krwi, morfologia, układ krzepnięcia, glikemia, jonogram, Antygen HBs, przeciwciała anty-HCV, EKG.
W zależności od stanu zdrowia pacjenta/-ki czasem wymaga się jeszcze innych badań w/g indywidualnych modyfikacji. Konsultacja z operatorem służy omówieniu szczegółów leczenie operacyjnego, spodziewanych efektów i często jest konfrontacją pomiędzy możliwościami,
a oczekiwaniami. Bardzo ważna jest również konsultacja z lekarzem anestezjologiem, który odpowiada za bezpieczny i bezbolesny przebieg operacji oraz okresu pooperacyjnego

Zabieg operacyjny

Zabieg korekty nosa może składać się z takich elementów jak:

 • Plastyka czubka nosa /np. zwężenie/
 • Zmniejszenie słupka nosa
 • Odcięcie i nastawienie przegrody nosa /tzw. Septoplastyka/
 • Ścięcie garba i/lub grzbietu nosa
 • Przecięcie i ustawienie stoków /ścian bocznych/ nosa /tzw. Osteotomia poczwórna/
 • Skrócenie grzbietu z podniesieniem czubka

Wszystkie wymienione elementy są składową całej operacji i służą uzyskaniu spodziewanego efektu ostatecznego. Zostają one omówione przed zabiegiem operacyjnym w trakcie indywidualnej konsultacji. Cięcie chirurgiczne wykonuje się wewnątrz nosa, a więc brak jest blizn na zewnątrz.
W niektórych przypadkach jest komiczność cięcia na słupku nosa jednak tzw. metoda otwarta jest bardzo rzadko stosowana przeze mnie. Pacjent/-ka po zabiegu budzi się z zatkanym nosem, jest założona tamponada, która działa hemostatycznie i „szynuje wewnętrznie” nowo ustawiony nos. Po zabiegu na twarzy występują obrzęki i siniaki. Bóle po takim zabiegu są niewielkie i zwalczamy je podstawowymi lekami p/bólowymi jak Pyralgina, Apap czy Ibuprom. Niewielkie bóle pooperacyjne i niewielkie siniaki na twarzy są zasługą „nowej” techniki operacyjnej, która polega na preparowaniu tuneli podokostnowych dla cięcia kości. Taki sposób preparowania pozwala oszczędzić tkanki miękkie będące powłokami nosa. Na nosie pozostaje również opatrunek zewnętrzny , na który składa się gips i plastry. Jego zadaniem jest utrzymanie nosa w nowej pozycji i ochrona przed urazem czyli „szynowanie zewnętrzne”/. Pacjent/-ka pozostaje w Klinice do dnia następnego.

Znieczulenie do zabiegu ogólne, obowiązuje okres 6 godz. na czczo przed operacją.

Czas trwania ok.: 1-1,5 godz.

Okres pooperacyjny

W dniu następnym pacjent/-ka opuszcza Klinikę, najlepiej w towarzystwie osoby bliskiej. W okresie okołooperacyjnym zalecam jedynie leki p/bólowe ogólnodostępne; np. Apap , Pyraligin, Ibuprom oraz leki p/obrzękowe np. Aescin, Ibalgin sport. Nie stosujemy profilaktycznie antybiotyku. Przez pierwsze 2-4 dni oddychanie odbywa się tylko przez usta, ponieważ jest założona tamponada w nosie.
W trakcie pierwszej wizyty kontrolnej usuwa się tamponadę. Od tego momentu pacjent/-ka oddycha normalnie i powraca również węch. Nadal utrzymujemy opatrunek zewnętrzny, który usuwa się ostatecznie po ok. 10-14 dniach. W tym momencie siniaki z twarzy znikają, pozostaje jedynie obrzęk o różnym nasileniu. Po okresie ok. 3-4 tygodni od zabiegu wszyscy pacjenci/-ki wracają do pracy, a po ok. 2 miesiącach do pełnej aktywności fizycznej. Obrzęk znika w okresie ok. kilku miesięcy i dopiero wtedy można ocenić pełny ostateczny efekt pooperacyjny.

Powikłania

Po operacji korekty nosa mogą zdarzyć się sytuacje niepożądane w postaci powikłań jak np.:

 • Przedłużające się krwawienie z nosa
 • Zapalenie w obrębie pola operacyjnego
 • Przedłużający się obrzęk nosa
 • Zaburzenia czucia lub węchu
 • Niezadowalające efekt estetyczny lub czynnościowy

Każde z tych powikłań występuje rzadko lub bardzo rzadko. Postępowanie w takich sytuacjach jest bardzo indywidualne. W trakcie konsultacji przedoperacyjnych możliwości powikłań również zostają omówione z pacjentem/-kom. W każdym z tych zdarzeń kontakt z lekarzem leczącym jest absolutnie konieczny, który podejmie stosowną decyzję do sytuacji.

przed zabiegiem po zabiegu
przed zabiegiem po zabiegu