Plastyka powiek

Pod nazwa blefaroplastyki kryje się operacja plastyki powiek górnych i /lub dolnych. Z upływem czasu i pod wpływem działań grawitacji tworzy się nadmiar skóry na powiekach, który opada w postaci fałdów skórno-tłuszczowch. Efekt ten może pogłębiać nadmiar tłuszczu podskórnego w tej okolicy. Zwisający fałd skórno-tłuszczowy może w niektórych przypadkach zasłaniać brzeg powieki górnej i ograniczać pole widzenia. Z tego faktu wynika, ze zabieg korekty powiek wykonujemy z powodów estetycznych lub/i zdrowotnych.

Przygotowanie do zabiegu

Konsultacja przed operacja z lekarzem operującym służy omówieniu sposobu leczenia, spodziewanych efektów i często jest konfrontacją pomiędzy możliwościami, a oczekiwaniami.

Przed zabiegiem należy wykonać podstawowe badania dodatkowe takie jak: morfologia, układ krzepnięcia, Antygen HBs, przeciwciała anty-HCV, EKG. W zależności od stanu zdrowia pacjenta/-ki czasem wymaga się jeszcze innych badań wg indywidualnych modyfikacji.

Zabieg operacyjny

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, nasiękowym. Zabieg operacyjny polega na wycięciu nadmiaru skóry, usunięciu nadmiaru tkanki tłuszczowej. Cięcie operacyjne przebiega w przypadku:

  • Powiek górnych, w ok. załamka powieki ok. 3-5 mm od brzegu powieki
  • Powiek dolnych , ok. 1-2 mm poniżej brzegu powieki

Po operacji pozostawiamy rany operacyjne „na otwarto”, tzn. bez opatrunku zewnętrznego Po zabiegu pacjent/-ka opuszcza Klinikę.

Znieczulenie do zabiegu miejscowe, nie obowiązuje okres na czczo przed operacją, zalecamy lekki posiłek.

Czas trwania ok.: 1 godz. W przypadku 1 pary powiek

Okres pooperacyjny

Bezpośredni po operacji stosujemy zimny kompres na powieki. Następnie w domu przemywanie oczu solą fizjologiczną. Na ranę stosujemy maść /np. Neomycna/ i do oczu żele oczne /np. Cornereżel/. Szwy usuwa się ostatecznie po upływie ok. 7-9 dni. Ból po takim zabiegu jest marginalny i jego zwalczanie prowadzi się z użyciem leków ogólnodostępnych /Pyralgin, Ibuprom, Paracetamol/.

Powikłania

W okresie pooperacyjnym mogą zdarzyć się sytuacje niepożądane w postaci powikłań jak np.:

  • Krwawienie w ranie pooperacyjnej
  • Infekcja ran pooperacyjnych

W przypadku w/w zabiegu należy wspomnieć o asymetrii blizn. Jeżeli wystąpi asymetria to nie zawsze jest traktowana jako powikłanie, czy też zły efekt pooperacyjny. W powiekach górnych linie cięcia wybieramy bardziej w oparciu o załamki w powiece, aniżeli równy odstęp od brzegu powieki. Załamki często są na różnych poziomach zgodnie z zasadą, że nie jesteśmy symetryczni. Blizny po kilku miesiącach są niewidoczne, a likwidacja załamka powoduje mongoidalny wygląd oka. Każda sytuacja, która wywoła niepokój pacjenta/-ki po leczeniu operacyjnym wymaga natychmiastowego kontaktu z lekarzem operującym. Postępowanie w każdym przypadku jest bardzo indywidualne.

przed zabiegiem  po zabiegu
przed zabiegiem  po zabiegu